Lut 29, 2016

Posted by | Możliwość komentowania Znajomość języków – coraz bardziej przydatna została wyłączona

Znajomość języków – coraz bardziej przydatna

Znajomość języków – coraz bardziej przydatna

W dzisiejszych czasach bez znajomości języków obcych często trudno znaleźć satysfakcjonującą pracę. Powodem tego jest rozwój gospodarczy czego wynikiem jest coraz większa współpraca rodzimych firm z tymi na rynkach zagranicznych. Dlatego też rosnące zainteresowanie nauką języków obcych nikogo nie dziwi. Można usłyszeć wiele głosów, że przekazywana w szkole w ramach nauki języków obcych wiedza nie zawsze jest wystarczająca, aby potem można było wykorzystać umiejętności bez problemów w praktyce. Edukacja bowiem musi uwzględniać bardzo szeroki zakres obowiązkowego materiału, i czasem po prostu brakuje czasu na odpowiednią ilość zajęć praktycznych, czyli po prostu rozmowy w danym języku.

Dlatego też obecnie nie dziwi rosnąca ilość szkół językowych, oferujących możliwość nauki bardzo wielu języków obcych. Znaleźć je można niemalże w każdym mieście, a ich oferta jest skierowana do wszystkich. Podstawą znajomości danego języka jest to, w jakim stopniu opanowana jest znajomość słówek oraz gramatyki. To właśnie dzięki nim bez problemu potem można tworzyć zdania w danym języku. Dlatego większość nauki rozpoczyna się właśnie od poznania tych zagadnień.

Na pewno istotny jest także odpowiedni akcent, charakterystyczny dla każdego języka. Często niezwykle trudno nauczyć się właściwego wypowiadania słów, jednakże ćwiczenia z pewnością przybliżają do sukcesu. W szkołach językowych osoby zainteresowane pobieraniem nauki bardzo często są proszone przede wszystkim o wypełnienie krótkiego testu, zawierającego zazwyczaj kilka pytań w danym języku. Dzięki temu można określić znajomość języka przez daną osobę. Na tej podstawie określa się, do jakiej grupy najlepiej dopasować ucznia, aby mógł jak najlepiej doskonalić swoje umiejętności.

Read More
Lut 29, 2016

Posted by | Możliwość komentowania Edukacja istotnym filarem dzisiejszego świata została wyłączona

Edukacja istotnym filarem dzisiejszego świata

Nauczanie od wielu wieków było uważane za bardzo ważne i ceniono je niemal od zawsze. Edukacja rozpoczyna się z chwilą przyjścia dziecka na świat i trwa aż do samej śmierci. Nikt nie może zaprzeczyć temu, że człowiek uczy się przez całe życie. Dzieci i młodzież uczęszczają do szkół różnego typu po to, aby posiąść wiedzę i dane kwalifikacje. Szeroki zakres wiedzy jest mile widziany u wszystkich pracodawców. Nie chodzi tutaj jedynie tylko o sferę zawodową. W życiu codziennym każdy z nas woli rozmawiać z osobami elokwentnymi i posiadającymi dużą wiedzę na różnorodne tematy. Język, którym posługujemy się na co dzień jest nam bardzo potrzebny. Bez niego wiedza, którą posiadamy nie mogła by być przekazywana dalej, co prowadziło by do jej zapomnienia. Każdy człowiek powinien zdać sobie sprawę z tego, jak ważna jest mowa ojczysta w dzisiejszych czasach. Bez języka edukacja była by niemożliwa.
Każdy człowiek musi zrozumieć to, że rasa ludzka jest wyjątkowa. Jako jedyni we wszechświecie możemy posługiwać się mową, mamy wolną wolę. Nasza cywilizacja rozwinęła się do tego stopnia, że jedyne co musimy robić to posiąść szeroką wiedzę za życia. Edukacja jest jedyną drogą poprzez którą możemy to osiągnąć.
Dużo mówi się również o znajomości języków obcych,  Jest to również rodzaj wiedzy, którą warto posiąść. Bariera językowa jest i była poważnym problemem, ale w dzisiejszym świecie zdecydowanie zanika. Coraz więcej możemy spotkać ludzi znających dwa, trzy lub nawet więcej języków pochodzących z różnych części naszego globu. Świat stawia rasie ludzkiej coraz trudniejsze zadania. Musimy sobie z nimi radzić- nieraz jest to bardzo trudne. Jedyną drogą, która pomaga nam przezwyciężyć wyżej wymienione trudności jest edukacja.

Read More
Lut 29, 2016

Posted by | Możliwość komentowania Nauka języków obcych została wyłączona

Nauka języków obcych

Nauka języków obcych

Od wielu już lat w cenie jest nie tylko odpowiednie wykształcenie, ale także znajomość języków. Doskonale się o tym przekonują świeżo upieczeni absolwenci studiów. Większość ofert pracy w wymaganiach zawiera posługiwanie się co najmniej jedną obcą mową. Znajomość angielskiego jest powszechnie oczekiwana wielu firmach – od branży turystycznej czy gastonomicznej, przez przemysł – do wielkich korporacji. A często bywa tak, że sam angielski nie wystarcza, jest to dopiero punkt wyjścia, bo w niektórych miejscach niezbędna jest znajomość także innych języków, zwłaszcza mniej popularnych.

Aby zdobyć dobrą pracę, często nie jest też wymagana ścisła wiedza lingwistyczna, ponieważ najważniejsza jest komunikatywność. Dlatego w zależności od potrzeb warto rozważyć, czy do nauki potrzebne nam będą długie i skupione głównie na teorii studia filologiczne. Czasem lepszym rozwiązaniem może być intensywny kurs w małej grupie studentów lub indywidualne lekcje. Zwłaszcza w połączeniu z  dłuższymi wyjazdami do kraju, którego język studiujemy. Najlepszą metodą nauki jest praktyka, a w tej kwestii niezbędny jest kontakt i rozmowy z różnymi ludźmi. Istnieje wiele programów wymian międzynarodowych, które umożliwiają wyjazd do innego kraju lub goszczenie u siebie obcokrajowców. Bezpośrednie spotkanie jest najlepszym sprawdzianem umiejętności w posługiwaniu się obcą mową.

W dobie globalizacji – ułatwień w transporcie, większej wymiany kulturowej oraz tańszych podróży, coraz ważniejsza staje się edukacja lingwistyczna i kulturowa. My wyjeżdżamy za granicę, do nas przyjeżdżają obcokrajowcy z różnych stron świata, powstaje wiele związków mieszanych. Dużo wskazuje na to, że te procesy mogą się pogłębiać. Dlatego wiedza na temat różnych języków jest bardzo istotna i może pomóc we wzajemnym zrozumieniu.

Read More
Lut 29, 2016

Posted by | Możliwość komentowania Zajęcia dodatkowe została wyłączona

Zajęcia dodatkowe

Dobra edukacja dzieci to klucz do ich lepszej przyszłości. Wiedzą o tym rodzice, dlatego też często decydują się na dodatkowe zajęcia dla swoich dzieci. Wiedza, którą oferuje szkoła, nie zawsze jest wystarczająca. Często prezentowana jest w nudny, encyklopedyczny sposób, który zniechęca dziecko do nauki. Dobrze byłoby, aby dziecko znało jakiś język albo dwa, nauczyło się kreatywnego rozwiązywania problemów oraz współpracy w grupie. Tego rodzaju umiejętności, tradycyjna edukacja szkolna, również nie uczy. Nauka języków obcych jest najbardziej efektywna, kiedy prowadzona jest w niewielkich grupach. Lektor powinien mieć możliwość weryfikacji, jaka jest wiedza i umiejętności kursantów. W tradycyjnej szkole grupy są zbyt liczne, aby można było poświęci odpowiednią ilość czasu każdemu uczniowi. Dodatkową trudnością jest brak możliwości zastosowania nowoczesnych metod nauczania języków obcych.
Wiedza, którą próbuje przekazać polska szkoła, często ukierunkowana jest wyłącznie na przekazywanie informacji. Ubogie zaplecze warsztatowe (brak laboratoriów, sprzętu i narzędzi, materiałów oraz środków finansowych) powoduje, że edukacja jest dla współczesnych uczniów nieatrakcyjna. Forma i język nie wpisują się we współczesny sposób życia dzieci i młodzieży. Wybierając dodatkowe zajęcia, można znaleźć takie, które spowodują, że wiedza będzie zdobywana w ciekawej dla dziecka formie. Edukacja poprzez działanie jest najbardziej efektywną formą uczenia się. W ten sposób zdobyta wiedza jest trwała i daje wiele satysfakcji.
Warto wybierać zajęcia rozwijające nasze dzieci. Znajomość języków jest koniecznością, ale warto zadbać także o to, aby dziecko nabyło kompetencje, które są pożądane przez pracodawców.

Read More